Om carbi

Grundades 2008 av Carsten Jansen

Till att börja med var portfolion mer omfattande men det visade sig snart att det var soptunnor och källsortering som kunderna var intresserade av. Detta startade grunden för varumärket som vi nu känner till som Bica®. Samtidigt tillkom även särskilt utvalda märken vilket tillsammans ger våra kunder ett unikt utbud av högkvalitativa produkter.

Politiskt sett fanns det inga tvivel vid den tidpunkten att det inom några år skulle finnas ett stort behov av högkvalitativa källsorteringsmöbler. Arkitekter och byggare blev involverade i projektet. Det var faktiskt arkitekten som arbetade med Grundfos som lade fram idén för Carsten att dölja hjulen.

Således var det Grundfos och Gladaxe kommun som fick de första källsorteringsstationerna med dolda hjul. Flera små detaljer har lagts till sedan dess för att kunna ge våra kunder bästa möjliga lösningar för källsortering.  

Idag har Carbi en toppmodern produktion för Bica-serien. Som i sin tur ger en försörjningssäkerhet och kapacitet mellan 3–4000 avfallsstationer per månad. Allt tillverkat med precision och hög kvalitetskontroll.

Den ensamstående soptunnan är på väg ut

-källsorteringen kliver istället in och ställer särskilda krav som t.ex. 
 • Design som passar in i stilrena miljöer
 • Användarvänlighet för både anställda och servicepersonal
 • Flexibilitet så att ytterligare fraktioner kan läggas till vid behov
 • Producerat med lång hållbarhet och livslängd
 • Lättrengörligt / hygieniskt framställd
 • Dolda påsar och behållare på insidan
 • Brandsäkra och inte för djupa så att de inte blockerar flyktvägar
 • Stora nog för att kunna delas upp med flera små behållare
 • Underhållsfri och lång livslängd som gör det billigare att köpa rätt från första gången

Dessa krav har vi på Carbi tagit åt oss!

- - Tillsammans med kunder, arkitekter och servicepersonal har vi utvecklat ett omfattande program

Detta ger dig optimal flexibilitet när det gäller olika kombinationer och möjlighet att bygga ut när flera fraktioner önskas. 

Modellprogrammet är uppbyggt kring olika serier. Om du exempelvis skriver "S30" i sökrutan kommer resultaten att vara alla modeller som är kompatibla med varandra och är 30cm djupa. För de mindre modellerna kan du skriva "S26" i sökrutan och då får du se alla modeller som är 26cm djupa. Det dessa serier har gemensamt är att de på ett smidigt sätt kan kombineras med varandra och byggas ut vid behov. 

För att kunna möta den kraftigt ökande efterfrågan från både privata och offentliga sektorer, har vi optimerat och utökat våra produktionsanläggningar. Detta innebär en mer miljövänlig produktion med mindre avfall och kapacitet att producera drygt 3000 avfallsstationer per månad.

Toppmodern produktion

- Det kostar inget extra att producera med omtanke

Genom att optimera produktionsprocessen kan kostnaderna och inte minst avfallet hållas nere. Det betyder att Bica-serien inte påverkas av prishöjningar i samma utsträckning som många andra produkter. 

Bica-serien produceras i en modern och optimerad fabrik, där de anställda spenderar tid på programmering, kvalitetskontroll och utveckling istället för manuell formgivning av metallen.

Tekniken innebär att vi kan producera med betydligt mindre avfall och att allt överskott kan återvinnas.

Det betyder också att vi har en mycket kort ledtid även på stora beställningar. Vi kan faktiskt producera upp till 4000 ensamstående enheter, eller 3000 tredelade enheter per månad. 

 

Bica®-serien är brandtestad av Brandskyddsföreningen DBI

- Bica-serien är en av de få avfallsstationerna med frontöppning på marknaden som brandtestats

Detta är igen på grund av önskemål från våra kunder. I synnerhet hotell, biografer och andra offentliga institutioner. 

Avfallsstationerna utsattes för extrem brand men behöll sin geometriska form efter att avfallet bränts ut. Även då de var fyllda med brännbara material som skum, träull, kartong och antända med heptan. 

Om det hade varit en behållare av plast, trä eller tunn metall hade resultatet självklart varit annorlunda. Något att tänka på. 

Förutom att kunna dokumentera hur robust Bica-serien är fick vi även 5 goda råd om placeringen av stationerna. 

 

5 bra riktlinjer för att minimera brandrisken

1. Regelbunden tömning ökar brandsäkerheten. Fyll inte på / pressa in avfallet i behållaren.
 
2. Placera behållaren nära röklarm och / eller sprinkler. Behållaren kan kväva den värsta möjliga elden och hålla den kvar i upp till 7 minuter. Inom den tidsramen startar röklarm och eventuella sprinklers. Då kommer eventuella rester av avfall att brinna ut. Vår papperskorg var intakt i sin form även efter detta brutala angrepp. Detta beror på att materialet är så starkt att det inte smälter / kollapsar även vid så höga temperaturer. Samtidigt är våra krav på toleranser kring öppningar extremt ansträngda, vilket hjälper till att begränsa tillförseln av luft.
  
3. Med ett underlag eller golv av lättantändligt material kan du se till att eld inte sprider sig på det sättet.
 
4. Undvik behållare av plast, trä eller för tunn plåt.
 
5. I testet hade vi 10 cm för bakväggen. Detta undviker direkt kontakt med väggmaterialet. Papper brinner t.ex. vid cirka 230 grader Celsius. Vår container behöll temperaturen vid väggen på högst 175,7 grader trots 916 grader inuti containern.

Värderingar & Verksamhet

- Alla ska behandlas med värdighet oavsett behov

Carbi följer en enkel värdegrund; Rättvis verksamhet, Proaktiv design och utveckling, samt Rådgivning innan köpet är självklart. Vi tror på att ett gott samarbete skapas mellan människor och inte mellan företag. Genom att lösa problem med en fokus på människorna kan vi uppnå värdefulla resultat som gäller i många år framöver

Oavsett om du representerar ett enmansföretag som bara behöver en enda avfallsstation eller om du ska tillämpa källsorteringar för en stor organisation, så förtjänar du exakt samma goda behandling och service. Det är klart att möjlighet till anpassning och produktionsutveckling ökar med antalet. I gengäld gynnar denna utveckling alla nya kunder. 

En miljövänlig Win-Win

- Carbi deltar aktivt i miljövänlig återvinning som skapar en gynnande lösning för både företagen, den offentliga sektorn och miljön.

Vi arbetar från fyra primära vinklar:

 1. Funktionalitet
 2. Effekt
 3. Ekonomi
 4. Globala mål för hållbar utveckling

 

Funktionalitet: Genom att involvera de människor som arbetar dagligen med renovering, rengöring och hygien i utvecklingen av vår Bica-serie, framställs avfallsstationer som till 100% matchar de uppgifter som de ska lösa. Arkitekter har också varit inblandade i framställningen vilket har givit våra produkter dess rena linjer som i sin tur minimerar risken för smutsfällor. Kort sagt; Stilren design och god hygien.

 

 

 

Effekt Effektivitet: Vi mäter effekten på hur intuitivt det är att använda en avfallsstation med flera olika funktioner istället för ett antal olika soptunnor fördelade över ett större område. Genom att dela med oss av våra framgångsrika erfarenheter över åren, kan vi se till att du får en enkel lösning som inte bara påverkar återvinningen av avfallet, men som också underlättar arbetet för städpersonalen. Till exempel, undersökningarna beräknar att en enda återvinningstation är tillräckligt för en typisk kontorsmiljö med ca 20 anställda. 

Ekonomi: Många timmars arbete kan sparas per år genom att helt enkelt bara behöva tömma en station istället för flera utspridda soptunnor i till exempel en kontorsbyggnad. Det underlättar arbetet för personalen, och med rätt sorts enhet blir arbetet även mindre utmattande när påsarna inte längre behöver lyftas uppåt. Mindre utmattande arbete resulterar naturligtvis i färre sjukdagar och gladare anställda. 

 

Verdensmål

- Samtlige leverandører til Carbi skal leve op til gældende EU lovgivning samt god etik. I særdeleshed lægges der vægt på:

Må ikke anvende børne arbejdere • Skal producere miljømæssigt forsvarligt • Må ikke medvirke til skatteundragelse eller anden økonomisk kriminalitet • Skal være RoHS certificeret • Søge maksimal medarbejdertilfredshed • Respektere gældende menneskerettigheder • Genanvende råver i maksimalt omfang

 

Starkt varumärke

- Skapar glädje och välbefinnande i vardagen

Och det är precis det vi vill ge våra kunder; glädje i att använda våra produkter i vardagen. 

 

Vi har inställningen att du måste kunna stå bakom de produkter du säljer och det kan vi absolut göra med vår Bica-serie. 

Code of Conduct

Don't Waste Waste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till med källsorteringen

Carbi Teamet